ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Pamiętaj o wymianie dowodu osobistego

05.03.2014
Przypominamy mieszkańcom Gminy Ząbkowice Śląskie, że od 2011 roku tracą ważność dowody osobiste, którym mija dziesięcioletni okres ważności. Oznacza to, że w 2014 roku stracą ważność dokumenty wydane w 2004 roku. W związku z tym powinni Państwo sprawdzić czy posługują się aktualnymi dowodami osobistymi. Data ich ważności umieszczona jest w prawym, dolnym rogu na stronie ze zdjęciem.


Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w razie: upływu terminu ważności, zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Informujemy, że dowody osobiste, którym upłynął termin ważności, są automatycznie unieważniane „z urzędu” w rejestrach komputerowych ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Wnioski o wymianę dowodu osobistego są przyjmowane są w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, w pokoju  nr 1 na parterze.  Wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub ze strony internetowej - zakładka „Mieszkaniec” - Biuro Obsługi Interesanta, gdzie opisane są procedury związane z wyrobieniem dowodu osobistego.


Nadmieniamy, że dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

 
Uwaga: do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, a jedynie 2 aktualne zdjęcia.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych oraz dokumentów tożsamości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to,
że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 55 ust. 1  ustawy
o ewidencji i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy,
a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami
w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Utrata dowodu zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.


Wydział Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.