ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Informacja dla organizacji pozarządowych – zgłoszenia na członków komisji konkursowej

28.11.2013
W związku ze zmianą ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmian.) został nałożony obowiązek powoływania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

W skład komisji konkursowych, obok przedstawicieli organu wykonawczego, zgodnie z art. 15 ust. 2d wyżej wymienionej ustawy, wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny.

Wymagania ogólne dla kandydatów do komisji konkursowej:

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na zadnia do realizacji w 2014 r., mogą być przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty biorące udział w danym otwartym konkursie ofert);

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

c) posiadają wiedzę specjalistyczną w dziedzinie obejmującej zakres zadań, których konkurs dotyczy.

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne, proszę o składanie wniosków dotyczących wpisania swojego kandydata na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogących brać udział w pracach komisji konkursowej.

Informacje z danymi wytypowanej przez Państwa osoby do udziału w posiedzeniach komisji konkursowej, proszę składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl., ul. 1 Maja 15 (parter, Biuro Obsługi Interesanta) na druku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Termin składania dokumentu - 20 grudnia 2013 r.

Formularz - Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w  pracach   komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.