ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Informacja o naborze!

27.01.2014
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkursy:

TEMATYCZNY – W RAMACH DODATKOWYCH ZADAŃ

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 338 660,47 zł,

2.Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”- limit dostępnych środków: 98 162,18 zł,

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków: 23 657,50 zł,

4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - limit dostępnych środków: 575 000,00 zł

Zakres tematyczny naboru: operacje w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na obszarze LGD Qwsi, oakresie wsparcia przedsiębiorczości osób poniżej 26 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia

OGÓLNY

na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1.Które nie odpowiadają warunkom przyznaniapomocy w ramach Osi 3, aleprzyczyniają się do osiągnięciacelów tej osi tzw. Małe Projekty - limit dostępnych środków: 198 083,30 zł,

Termin składania wniosków: od 07.02.2014 r. do dnia 21.02.2014 r. do godziny 15.30.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, które mieści się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a.

Formularze wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie LGD, na jej stronie internetowej www.qwsi.pl, na stronie internetowej Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimir.gov.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach naboru tematycznego – na dodatkowe zadania:

1. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym naboru

2. Operacja musi być zgodna z:

- celem ogólnym 2 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,

- celem szczegółowym 2.4 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej na obszarze LGD Qwsi i/lub celem szczegółowym 2.5 Wsparcie przedsiębiorczości osób poniżej 26 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia,

- przedsięwzięciem 5 Przedsiębiorczość społeczna na obszarze LGD

3. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboruoperacji dla dodatkowych zadań:

- minimum 5 punktów – dla wszystkich typów operacji.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach naboru ogólnego:

1. Operacja musi być zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym,

- co najmniej jednym celem szczegółowym,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem w ramach celu szczegółowego zapisanym w LSR

2. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru:

- minimum 5 punktów – „Małe projekty”.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (074) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl

LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Informacja o naborze - pobierz

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.