ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

06.03.2013
W ramach znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku, odpowiedzialność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu całej gminy Ząbkowice Śląskie przejmie gmina. Nowy system gospodarowania odpadami obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych tj. zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, szkoły, zakłady, sklepy, urzędy.

Deklarację można wypełnić ręcznie: drukując i uzupełniając formularz: deklaracja

lub na komputerze, korzystając z aktywnego formularza (formularz sam obliczy opłaty jakie trzeba będzie wnieść za odpady komunalne).
Uwaga! Należy wypełnić tylko podświetlone pola formularza:

Formularz deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej (deklaracja mieszkańca): wypełnij

Formularz deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej (np. sklep, bank itp.): wypełnij

Formularz deklaracji dla nieruchomości mieszanej (lokal mieszkalny i lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza): wypełnij

(do otwarcia aktywnego formularza potrzebne jest zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Reader - strona producenta programu).

 

Broszura informacyjna do deklaracji „Jak wypełnić deklarację”: pobierz

Przykładowy wzór wypełnienia deklaracji dla mieszkańca: pobierz

Przykładowy wzór wypełnienia deklaracji dla urzędów, firm, sklep, szkół, banków itp.: pobierz

Przykładowy wzór wypełnienia deklaracji dla właściciela nieruchomości mieszanej czyli na której znajduje się lokal mieszkalny, a w drugim lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza: pobierz

 

Termin składania deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wypełnioną deklarację dostarczają najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich (np. osobiście, za pośrednictwem poczty).

Prosimy o złożenie deklaracji w szybszym terminie tj. do 31 marca 2013 r. przed rozstrzygnięciem przetargowym. Wcześniejsze złożenie deklaracji pozwoli Gminie zebrać dane o ilości mieszkańców, którzy zdecydują się selektywnie bądź nieselektywnie zbierać odpady komunalne. Będzie to także pomocne przy sporządzeniu prawidłowej analizy stanu gospodarki odpadami. Deklarację już wkrótce otrzymacie Państwo do domu.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Ząbkowic Śląskich określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Dane do wypełnienia deklaracji przez mieszkańca

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Stawka opłaty dla mieszkańca:

- 12,40 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli właściciel zadeklaruje się, że jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych,
- 15,53 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli właściciel zadeklaruje się, że nie będzie prowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Dane do wypełnienia deklaracji przez urzędy, firmy, sklepy, szkoły, banki itp.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Stawki opłaty za pojemnik z odpadami dla urzędów, firm, sklepów, szkół, banków, gdy nie będą zbierane selektywnie wynoszą:

- o pojemności 60 l – w wysokości 7,20 zł,
- o pojemności 80 l – w wysokości 9,60 zł,
- o pojemności 110 l – w wysokości 13,20 zł,
- o pojemności 120 l – w wysokości 14,40 zł,
- o pojemności 240 l – w wysokości 28,80 zł,
- o pojemności 1100 l – w wysokości 132,00 zł,
- kontener KP – 5 – w wysokości 600,00 zł,
- kontener KP -7 – w wysokości 840,00 zł

Jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik z odpadami:

- o pojemności 60 l – w wysokości 5,76 zł,
- o pojemności 80 l – w wysokości 7,68 zł,
- o pojemności 110 l – w wysokości 10,56 zł,
- o pojemności 120 l – w wysokości 11,52 zł,
- o pojemności 240 l – w wysokości 23,04 zł,
- o pojemności 1100 l – w wysokości 105,60 zł,
- o pojemności 1100 l – w wysokości 105,60 zł,
- kontener KP – 5 – w wysokości 480,00 zł,
- kontener KP – 7 – w wysokości 672,00 zł.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami będzie wnoszona na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. W przypadku zmiany danych w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Informacje na temat wypełnienia deklaracji oraz szczegółów w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej ul. 1 Maja 15, pok. nr 31, tel. (74) 816 53 58.

 

Akty prawa miejscowego:

  1. Uchwała Nr XXXVII/82/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  2. Uchwała Nr XL/2/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpoadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Załącznik Nr 1
  3. Uchwała Nr XXXVII/80/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Uchwała Nr XXXVII/79/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyskości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.
  5. Uchwała Nr XXXVII/78/2012 w sprawie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  6. Uchwała Nr XXXVII/77/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czytości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.