ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych! Opłata do końca stycznia!

29.01.2014
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Rozwoju i Promocji; pok. nr 3 (parter) wraz z dowodem wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (wpłaty na konto Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy - art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie  po upływie 3 lat - art.18 ust.10  pkt.5 wyż. cyt. ustawy

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

Wartość sprzedaży za 2013 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynoszą:

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2014 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września 2013 roku.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się jednorazowo do 31 stycznia 2014 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest  w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października 2013 r. okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

Urząd Miejski  w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Rozwoju i Promocji; pok.  nr 3 (parter) w terminie 7 dni od złożenia pisemnego wniosku wydaje zaświadczenie o dokonaniu opłaty. Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy wnieść na konto Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 55 9533 0004 2001 0009 8645 0057.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Rozwoju i Promocji

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

telefon: 74/8 165 346

pok. nr 3 (parter)

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.