ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Odbyła się LVII Sesja Rady Miejskiej

26.06.2014
LVII sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbyła się 26 czerwca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek posiedzenia:

1.                  Przyjęcie porządku obrad.

2.                  Przyjęcie protokołu z dnia 27 marca 2014 roku.

3.                  Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.

4.                  Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.   

5.                  Informacja na temat stanu przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

6.                  Podjęcie uchwał:

a)                 w sprawie powierzenia przez Gminę Ząbkowice Śląskie do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego przedszkola specjalnego;

b)                 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

c)                  w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Ząbkowice Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

d)                w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok;

e)                 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2030;

f)                   w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2014-2020”;

g)                 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich uprawnień

w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

h)                 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ząbkowice Śląskie;

i)                   w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/18/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie;

j)                   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
w roku 2014;

k)                 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granic obszaru Natura 2000- Skałki Stoleckie;

l)                   w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej;

m)              w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na rzecz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Świętego Jerzego w Ząbkowicach Śląskich.

n)        w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, nie stanowiących własności Gminy

 

7.                  Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ząbkowicach Śląskich

8.                  Interpelacje i zapytania Radnych.

9.                  Sprawy różne.

10.              Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.