ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

OGŁOSZENIE dot. przetargu na wynajęcie pomieszczeń użytkowych kawiarni ZOK wraz z zapleczem

10.05.2012
Ząbkowicki Ośrodek Kultury organizuje w dniu 24 maja 2012 roku, o godz. 12:00 w siedzibie ZOK, w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Rynek 24, I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: "Wynajęcie na czas oznaczony tj. na okres 3 lat pomieszczeń użytkowych kawiarni wraz z zapleczem, położonych w Ząbkowickim Ośrodku Kultury, Rynek 24 w Ząbkowicach Śląskich".

CENA WYWOŁAWCZA: 1.500.00 zł
WYSOKOŚĆ WADIUM:   200 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Do wysokości czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w Ząbkowicach Śl. w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. nr 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 do dnia 21 maja 2012 roku. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku ZOK. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu

Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona w formie pisemnej o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Uczestnicy przetargu obowiązani są  do zgłoszenia się z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu celem podpisania umowy najmu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Dyrektor ZOK zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZOK i opublikowaniu na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl oraz w Echu Tygodnia i Wiadomościach Powiatowych.

Informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Ząbkowickim Ośrodku Kultury, Ząbkowice Śl. Rynek 24. Nr tel.: 74/815-28-96.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.