ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" - pożyczki na założenie własnego biznesu

02.01.2015
Rok 2015 stał się faktem. Aby był on dla Ciebie jako nowego przedsiębiorcy dobry, przypominamy że od 17 listopada studenci, absolwenci szkół średnich i wyższych, podmioty gospodarcze oraz bezrobotni będą mogli otrzymać nawet 74 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Funduszem pożyczkowym w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" dla województw dolnośląskiego i lubuskiego, którego wartość opiewa na ponad 6 milionów złotych zarządza Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

O programie 

"Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" to rządowy program, wdrożony na zlecenie MPiPS. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Na realizację II etapu Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył ok. 500 mln zł - na okres do 2021 roku.

Wnioski pożyczkowe można będzie składać od 17 listopada 2014r.!

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na podjęcie działalności gospodarczej?

 • absolwenci szkół średnich oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,
 • studenci ostatniego roku,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy

którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na utworzenie stanowiska pracy?

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy przysługuje:

 • podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom oraz osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zamieszkującym lub mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącymi posiadaczami gospodarstwa rolnego,
 • żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej,
 • na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej (w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy).

Jakie są warunki pożyczki w ramach programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"?

 • wartość pożyczki podstawowej - do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (II kw.2014 - do 74.799,40 zł)
 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,56% w skali roku, na dzień 05.11.2014)
 • wartość pożyczki uzupełniającej na zatrudnienie osoby bezrobotnej - do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 22 439,82 zł) z możliwością częściowego umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki - obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

W ramach programu można skorzystać z bezpłatnego doradztwa i szkoleń: dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej;
 • form opodatkowania działalności gospodarczej;
 • prowadzenia księgowości. oraz dla ubiegających się o pożyczkę
 • z zasad aplikowania o wsparcie.

Regulamin oraz dokumenty obligatoryjne dostępne są na stronie internetowej Funduszu Regionu Wałbrzyskiego pod adresem:

http://frw.pl/dokumenty-do-pobrania-pozyczka-na-start/

Kontakt:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel: +48 74 66 44 810
fax: +48 74 66 44 822
mail: biuro@frw.pl

 

Burmistrz Ząbkowic Śląskich planuje w styczniu 2015r. zorganizować spotkanie w temacie "Wsparcie na Starcie II". Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w spotkaniu osobiscie, telefonicznie lub drogą elektroniczną w Biurze Wsparcia Przedsiębiorczości (pokój nr 3) Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. 

tel. /74/ 81 65 366

e-mail: alicja.szczepanska@zabkowiceslaskie.pl

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.