ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Skorzystaj ze wsparcia - nabór wniosków o wydanie bonów

05.02.2015
Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o wydanie bonów: szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego oraz na zasiedlenie. Wnioski należy składać u doradców klienta w Urzędzie Pracy. Nabór będzie trwał do dnia 27 lutego 2015 r.

BON SZKOLENIOWY DLA BEZROBOTNEGO DO 30 R.Ż.

Na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy. Stanowi on gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (po złożeniu pisemnej deklaracji).

BON STAŻOWY DLA BEZROBOTNEGO DO 30 R.Ż.

 Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł.

Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 r.ż.

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Powiatowy Urząd Pracy przyznał ten bon.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

BON NA ZASIEDLENIE DLA BEZROBOTNEGO DO 30 R.Ż.

Starosta może przyznać osobie bezrobotnej do 30 roku życia na jego wniosek bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • za ich wykonywanie będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości
    co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bliższych informacji  na temat Bonów udzielają:

Doradcy klienta (podział na gminy – wg miejsca zameldowania osoby bezrobotnej) :

- PUP Ząbkowice Śląskie - 74/ 8 166 703 – 707, 74/ 8 166 731 (pokój nr 3, 4, 5, 6, 7 - parter, pokój nr  1A – niski parter)

- PUP – FILIA W ZIĘBICACH – 74/ 8 191 447  (pokój nr 4 i 6)

Link: http://pup-zabkowice-slaskie.pl/wydarzenie/250/nabor-wnioskow-o-wydanie-bonow

 

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.