ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/1015

19.08.2014
Informujemy, że do 15. września 2014 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich należy składać wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015. Druki wniosków są do pobrania w szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Ząbkowice Śl., w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter), a także w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu – ( II piętro, pokój Nr 28) w Urzędzie Miejskim.

O stypendium szkolne o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

  • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,  w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, w której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty  456,00 zł.
  • uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

UWAGA! Faktury z lipca i sierpnia nie będą rozliczane.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.