ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

V Sesja Rady Miejskiej za nami

26.03.2015
Radni spotkali się dziś już po raz V na Sesji Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

 

1.        Przyjęcie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołów z dnia 29 stycznia 2015 r. i 16 lutego 2015 r.

3.        Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.

4.        Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.   

5.        Analiza działalności i sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej

       w Ząbkowicach Śląskich za rok 2014.

6.        Podjęcie uchwał:

a)        w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2015- 2030;

b)       w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok;

c)        zmieniająca uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenie wysokości ich wynagrodzenia;

d)       w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki;

e)        w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie;

f)         w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania;

g)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Osiedle nr 1
„Stare Miasto”;

h)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Osiedle nr 2 „Pallotyńskie”;

i)         w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Osiedle nr 3 „XX- lecia”;

j)          w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Osiedla nr 4 „Słoneczne”;

k)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Bobolice;

l)         w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Braszowice;

m)     w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Brodziszów;

n)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Grochowiska;

o)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Jaworek;

p)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Kluczowa;

q)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Kozieniec;

r)         w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Olbrachcice Wielkie;

s)        w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Pawłowice;

t)         w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Sieroszów;

u)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Stolec;

v)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Strąkowa;

w)     w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: „Sołectwo Sulisławice
z Hutą Szklary”;

x)        w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Szklary
z przysiółkami Rakowice, Siodłowice;

y)       w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Tarnów;

z)        w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo Zwrócona;

aa)    w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej pn.: Sołectwo
ul. Kamieniecka;

bb)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Gminą Piława Górna;

cc)     w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów;

dd)  w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie na 2015 rok;

ee)    w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych dla Gminy Ząbkowice Śląskie;

ff)       w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2015;

gg)   w sprawie opinii do zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Ząbkowice Śląskie;

 

7.        Interpelacje i zapytania Radnych.

8.        Sprawy różne.

9.        Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.