ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

XLIX Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

30.10.2013
W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLIX Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z następującym porządkiem obrad:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z dnia 26.09.2013 r.

3.Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.

4.Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.  
 
5.Podjęcie uchwał:

a)w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2013;
b)zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz ich wyłapywania
na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie oraz dalszego z nimi postępowania;
c)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014;
d)w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej;
e)w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, nie stanowiących
własności Gminy;
f)w sprawie nadania imienia Noblistów Polskich Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich;
g)w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.
h)w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli

6.Interpelacje i zapytania Radnych.

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie obrad.  

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.