ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

27.11.2012
W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z sesji RM z dnia: 29.10.2012

3.      Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.

4.      Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.  

5.      Podjęcie uchwał:

a)   w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2012.b) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
c) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich;
d) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013;
e) uchylającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów;
f) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
g) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jaworek;
h) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Pawłowice;
i) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Tarnów;
j) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Olbrachcice Wielkie;
k) w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sulisławice;
l) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szklary;
m) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szklary Huta;
n) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluczowa;
o)  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grochowiska;
p) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik;
q) w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie;
r) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
s) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
t) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
u) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

6.      Rozpatrzenie postanowienia nr 56/12 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

7.      Rozpatrzenie skargi Pani Zofii Dulęby na działanie Pana Jarosława Machnika – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałam Przedszkolnymi
w Ząbkowicach Śląskich.

8.      Interpelacje i zapytania Radnych.

9.      Sprawy różne. 

10.  Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.