ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Złóż wniosek o dowód osobisty - składanie wniosków także w soboty 11.05.2013 oraz 8.06.2013

08.05.2013
Szanowni mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie - pragniemy poinformować, że w celu ułatwienia mieszkańcom gminy procesu wymiany dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim zostały zorganizowane dyżury w sobotę 11 maja oraz w sobotę 8 czerwca, w godz. od 10.00 do 13.00.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o wydanie dowodu osobistego lub odebrania wyrobionego już dokumentu. Przypominamy, że od 2011 roku tracą ważność dowody osobiste, którym mija dziesięcioletni okres ważności. Oznacza to, że w 2013 roku stracą ważność dokumenty wydane w 2003 roku. W związku z tym powinni Państwo sprawdzić czy posługują się aktualnymi dowodami osobistymi. Data ich ważności umieszczona jest w prawym, dolnym rogu na stronie ze zdjęciem.

 Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony czytelnie „wniosek o wydanie dowodu osobistego”.
2. Dwie jednakowe, aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które ubiegają się o dowód osobisty po raz pierwszy i nie wstąpiły w związek małżeński.

4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
    UWAGA!
Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
5. Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany.
6. Na żądanie organu: poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Wniosek składa się osobiście – format A4, dwustronnie drukowany. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 roku życia składa wniosek w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Małoletni, który ukończył 13 lat wniosek składa w obecności jednego z rodziców lub z opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd.

Od dnia 01.01.2010 r. Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Dowód odbiera się osobiście.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie przed ukończeniem 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat życia jest ważny bezterminowo.

Dowód osobisty podlega wymianie:

  • w razie zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć w terminie 14 dni,
  • w razie uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • z powodu upływu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem jego ważności.

Dowody osobiste podlegają unieważnieniu z urzędu:

Z dniem upływu ważności dowodu osobistego. Po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 mmiesiące dla obywateli polskich przebywających poza granicami kraju), licząc od daty zaistnienia zmiany.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:

wniosek-do.docx

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 74 8165332, 74 8165333,  74 8165334.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.