ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie i o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

11.05.2018

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śląskie, ul. Dolnośląska 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie działając na podstawie pełnomocnictwa nr 87/2018 udzielonego przez Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą ul. Noakowskiego nr 4, 00-666 Warszawa złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn: Utrzymanie, leczenie, zabiegi i sterylizacyjne psów i kotów będących objętych opieką TOZ Ząbkowice  Śląskie.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 450 ) Burmistrz Ząbkowic Śląskich uznając celowość realizacji zdanie publiczne zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji powyższe zadania publiczne z pominięciem procedury konkursowej.

Oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Ząbkowice Śląskie, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.

Informuję, że w myśl art. 19 a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, drogą elektroniczną na adres e-mailowy urzad@zabkowiceslaskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miejski ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

 

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich (zakładka: Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/Małe zlecenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl

 

Po upływie  określonego terminu oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Ząbkowic Śląskich zawrze z wyżej wymienioną organizacją umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Data wywieszenia  ogłoszenia i oferty 11.05.2018r. – 18.05.2018r.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.