ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Sprzęt komputerowy dla uczniów z rodzin pegeerowskich – złóż deklarację!

15.10.2021
Centrum Projektów Cyfrowa Polska rozpoczął nabór do nowego programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, w związku z tym, Burmistrz Ząbkowic Śląskich zaprasza rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Ząbkowice Śląskie. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

  • sprzęt komputerowy zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej lub średniej,
  • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
  • rodzic zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w siedzibie Urzędu Miejskiego lub w miejscu zamieszkania rodzica.

WARUNKI UDZIAŁU

W ramach udzielonego Gminie Ząbkowice Śląskie grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  2. dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny), osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
  3. dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych  (np. projekt Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła Plus) lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 SPOSÓB APLIKOWANIA

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 22.10.2021 r.:

– dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie – w sekretariacie szkoły,

– dla uczniów uczęszczających do szkół poza Gminą Ząbkowice Śląskie, w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 74 816 53 57.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.