ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

LXXV Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z budżetem na 2023 rok

16.12.2022
Dziś w sali konferencyjne Urzędu Miejskiego odbyła się LXXV sesja Rady Miejskiej, której głównym punktem było uchwalenie budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok. W budżecie tym zaplanowanych zostało wiele zadań inwestycyjnych

Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok jest ambitny, pełen zadań rozwojowych, ale jest również pełen niepewności i nieprzewidywalności w związku z sytuacją gospodarczą (wzrosty cen prądu, gazu, energii cieplnej, powrotu VAT-u do 23%, wzrosty bieżących kosztów utrzymania oświaty, pomocy społecznej i usług komunalnych) 

 

W 2023 roku planowane jest zrealizowanie m.in. następujących zadań:

 • budowa kolejnego 24- mieszkaniowego budynku
 • uzbrojenie terenu strefy gospodarczej pod budowę nowych firm (EuroPark Ząbkowice)
 • przebudowa ul. Armii Krajowej oraz ul. Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich
 • przebudowa kolejnych podwórek
 • przebudowa komórek gospodarczych
 • przebudowa dróg na terenach wiejskich
 • modernizacja Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich
 • remonty szkół i przedszkoli
 • budowa nowych placów zabaw oraz modernizację już istniejących
 • dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych na remonty

 

Dziękujemy Radnym Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich za przyjęcie budżetu na 2023 rok

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 28.11.2021 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023-2042 (projekt nr 1)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok (projekt nr 2). Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu uczniów niepełnosprawnych. (projekt nr 3)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2016-2031. (projekt nr 4)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 5)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. (projekt nr 6)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. (projekt nr 7)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2025. (projekt nr 8)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego. (projekt nr 9)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazw miejscowości. (projekt nr 10)
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok (projekt nr 11)
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.