ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Wybory Ławników na lata 2020-2023

18.06.2019
Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Rada Miejska Ząbkowic Śląskich dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich łącznie 19 ławników, w tym:

do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 11 ławników

do Wydziału Pracy – 8  ławników

do Sądu Okręgowego w Świdnicy łącznie 2 ławników, w tym:

do Wydziału III Karnego- 2 ławników

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

•  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

•  jest nieskazitelnego charakteru,

•  ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat

•  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

•  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

•  posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

•  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

•  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

•  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

•  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

•  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

•  duchowni,

•  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

•  funkcjonariusze Służby Więziennej,

•  radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Wzory dokumentów i wszelkie informacje dotyczące składania dokumentów oraz opłat znajdą Państwo TUTAJ

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.