ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Dzierżawa działki PWIK Delfin - termin składania ofert do 30.12.2022r.

28.12.2022
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Rzeczna 2, ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wydzierżawienia przez Przedsiębiorstwo części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 6 AM-13, obręb Sadlno – miasto Ząbkowice Śląskie.
  1. Przedmiotem dzierżawy jest część działki o nr 6 AM-13, obręb Sadlno – miasto Ząbkowice Śląskie o pow. około 2 800 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą – przedstawioną na załączniku graficznym.
  2. wydzierżawiający zaznacza, że teren przeznaczony pod dzierżawy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, zatem prowadzona działalność na terenie dzierżawionym winna być zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami administracyjnymi.
  3. Warunkiem wzięcia udziału w zapytaniu jest złożenie pisemnej oferty cenowej ze wskazaniem oferowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego.
  4. Oferta wina zostać złożona w wersji papierowej na adres siedziby Spółki – ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie za pośrednictwem poczty, kurierem bądź osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie zatytułowanej: “Oferta cenowa – zapytanie dot. wydzierżawienia części działki nr 6 AM-13, obręb Sadlno.”
  5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową w postępowaniu. Oferta winna zawierać pełne dane podmiotu ubiegającego się o wydzierżawienie gruntu, wartość netto oferowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego wyrażoną w zł, określenie planowanego wykorzystania gruntu wydzierżawianego.
  6. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 30 grudnia 2022 roku, godz. 10:15 – decyduje data wpływu do siedziby Spółki.
  7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 roku o godz. 10:30 z możliwością uczestniczenia w otwarciu ofert Oferentów.
  8. W sytuacji wyłonienia dzierżawcy z postępowania zostanie sporządzony protokół a na jego podstawie umowa określająca szczegółowe warunki dzierżawy.
  9. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania, a co za tym idzie także braku wyłonienia Dzierżawcy.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.