ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

XL Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich VIII kadencji

28.01.2021
Radni Rady Miejskiej przyjęli na dzisiejszej sesji (28.01.2021) szereg uchwał, w tym m. in: projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021 -2041; projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok; projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie za rok 2021.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z dnia: 14.12.2020 r., 17.12.2020 r., 28.12.2020 r.
5. Sprawozdanie z prac Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich za rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ząbkowice Śląskie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2021.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Ząbkowic  Śląskich” oraz określenia zasad i trybu nadawania tytułu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021 -2041.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie za rok 2021.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.