ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

XXXV sesja Rady Miejskiej

30.10.2020
Radni Rady Miejskiej przyjęli na środowej sesji szereg uchwał, dzięki którym możliwa będzie realizacja ważnych dla Mieszkańców Gminy zadań - m.in. utwardzenie dróg na Osiedlu Owocowym. Udzielono również Powiatowi Ząbkowickiemu dotacji w kwocie 30 000 zł, dzięki której możliwe będzie wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sieroszowie. Ponadto przyjęto uchwałę o powołaniu Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki oraz przyjęto roczny program współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi.

Pełen porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów: z dnia 17.09.2020 r., z dnia 30.09.2020 r.

5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego. (projekt nr 1)  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2020–2040. (projekt nr 2)

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok. (projekt nr 3)

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Brodziszów. (projekt nr 4)

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 5)

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich. (projekt nr 6)

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu działalności oraz zmiany nazwy instytucji kultury – Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w Ząbkowicach Śląskich  i nadania statutu. (projekt nr 7)

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. (projekt nr 8)

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinasowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. (projekt nr 9)

15.  Interpelacje i zapytania Radnych.

16. Sprawy różne. 

17. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.