ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

LXXVIII sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

01.02.2023
Dnia 31 stycznia 2023r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich odbyła się LXXVIII sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie. Przyjęty dokument planistyczny umożliwia rozwój ekonomiczny i gospodarczy mieszkańców i przedsiębiorców gminy poprzez powiększenie obszarów przeznaczonych między innymi pod funkcje mieszkaniowe, przemysłowe czy usługowe. Studium niezależnie od przyjętych rozwiązań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu zwraca również uwagę na ochronę środowiska naturalnego gminy poprzez przyjęte uwarunkowania i umożliwienie lokalizacji odnawialnych źródeł energii.  

Podczas sesji uroczyście uhonorowano oraz nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Ząbkowice Śląskie” Pani Sylwii Janickiej-Kurczynie oraz Panu Januszowi Fiałkowskiemu. Dodatkowo odbyło się ślubowanie przez nowego radnego elekta Bolesława Chmielowca.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 09.12.2022 r., 16.12.2022 r., 30.12.2022 r. oraz 05.01.2023 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z prac Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich za rok 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 1)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.(projekt nr 2)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 3)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej na rzecz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Świętego Jerzego w Ząbkowicach Śląskich. (projekt nr 4)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. (projekt nr 5)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich. (projekt nr 6)
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad

 

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.