ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

XLV Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

24.06.2021
Na XLV posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w dniu 24 czerwca 2021 r. podjęto szereg ważnych uchwał. Dzięki pozytywnym decyzjom Radnych dokonano m. in. zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok, a także w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021 - 2041, wprowadzając nowe zadania istotne dla rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie.

Projekt „Edukacja w Gminie Ząbkowice Śląskie dostępna dla wszystkich dzieci” w ramach RPO WD, Priorytet X , działanie 10.1  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowany w partnerstwie z Fundacją Fabryka Marzeń.

Realizowane działania:

 1. Dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (doposażenie bazy dydaktycznej)
 2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci (zajęcia teatralno-ruchowe, logopedia, terapia psychologiczna, robotyka)
 3. Szkolenia nauczycieli

W ramach projektu Gmina zabezpieczy środki na wynagrodzenie dla nauczycieli, które są w 100% dofinansowane z projektu w postaci refundacji.

Środki zostały zabezpieczone w budżecie  w podziale na lata:
- 2021 rok – 123 500
- 2022 rok – 134 500

Przedszkola w których będzie realizowany projekt:
PP1, PP2, PP4, PP5, Przedszkole Publiczne w Szklarach Hucie, Oddziały Przedszkolne przy SP w Braszowicach, Przedszkole w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu

Dodatkowo radni podjęli uchwałę wprowadzającą do budżetu gminy i WPF zadanie „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”. W ramach tego projektu powstanie w Ząbkowicach Śląskich inkubator przedsiębiorczości. Gmina otrzymała na to zadanie ponad 3 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Kłodzko i Gminą Ziębice. Czas zakończenia realizacji to marzec 2023 roku. Budynek powstanie w obrębie Ząbkowickiej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Cukrowniczej – co ważne: usytuowany będzie obok hali przemysłowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - dedykowanej mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Te dwa obiekty będą współtworzyć doskonałe miejsce dla rozwoju gospodarczego w naszym regionie. Inkubator przygotowany będzie pod działalność minimum dziewięciu firm. Wśród pomieszczeń znajdzie się część biurowa, wyposażona w meble oraz sprzęt komputerowy z możliwością skorzystania z infrastruktury informatycznej i Internetu. Dla potrzeb pracowników firm inkubowanych zaplanowane są zaplecza socjalne, aneksy kuchenne, sala dla małego dziecka, sala usługowa wyposażona w profesjonalne urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, skanery 3D oraz plotery. Powstanie także nowoczesna serwerownia oferująca firmom dostęp do serwerów, dysków, UPS oraz posiadająca nowoczesne zabezpieczenia sieci i danych. Ponadto korzystający z inkubatora będą mieć możliwość przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń i konferencji dzięki sali konferencyjnej na pierwszym piętrze, wyposażonej w nowoczesny multimedialny sprzęt oraz 10 sztuk laptopów (sala  z własnym zapleczem kuchennym z możliwością przygotowania i przechowania drobnego poczęstunku). Inkubator posiadać będzie także halę magazynową wyposażoną w dwie chłodnie, szafy i półki magazynowe, podzieloną na boksy z mobilnych płyt, co oznacza możliwość dostosowywania powierzchni każdego boksu dla potrzeb danej firmy. Powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości zapewni rozwój przedsiębiorstwom oraz dodatkowe miejsca pracy

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strąkowa w gminie Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 1)
 5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. (projekt nr 2)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2021 - 2041. (projekt nr 3)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. (projekt nr 4)
 8. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.