ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Wybrano wykonawcę na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich

12.07.2022
Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn "Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” za najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 1 złożoną przez konsorcjum firm:

PBO Śląsk Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 136a,
41-208 Sosnowiec – lider konsorcjum

PW Pasek Sp. j.
ul. Małobądzka 101
42-500 Będzin – członek konsorcjum

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (PZT, PAB I PT) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - robót polegających budowie budynku biurowo-usługowo-magazynowego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w granicach działki nr ewid.2/36 i budową odcinka drogi dojazdowej w granicy działki nr ewid.2/31 w ramach zdania inwestycyjnego pod nazwą: Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich.

 

Zakres przewidzianych robót min.:

• Wykonanie robót przygotowawczych min. wycinka drzew i oczyszczenie z zakrzaczeń terenu zgodnie z decyzją, wykonanie utwardzenia i utrzymanie drogi dojazdowej do terenu inwestycji, wywóz i utylizacja odpadów zalegających na terenie działek przeznaczonych pod inwestycję.

• Budowa budynku części usługowo – mieszkalnej niepodpiwniczonej o konstrukcji mieszanej - żelbetowej i murowanej. Strop żelbetowy płaski. W części z tarasem użytkowym.

• Część magazynowa o konstrukcji nośnej stalowej w postaci ram jednonawowych. Ramy stalowe o rozpiętości 12000 mm rozmieszczone co 5000 mm. Pokrycie dachowe i ścienne -płyty warstwowe

• Zagospodarowanie działki poprzez utwardzenie terenu kostką brukową betonową, wykonaniem miejsc postojowych z płyt ażurowych ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem nowych terenów zielonych z nasadzeniami.

• Wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz z podbudową szer. 7 m i długości 45 mb.

• Wykonanie instalacji wod-kan, elektrycznych, co, wentylacji. Na dachu części południowo- zachodniej planuje się instalację fotowoltaiczną. Ogrzewanie – kaskada pomp ciepła powietrze-woda.

• Wykonanie odwodnienia terenu oraz przyłączy do budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

 

Wyboru dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129 t.j. z późn. zm.), ponieważ oferta nr 1 złożona przez konsorcjum: PBO Śląsk Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 136a, 41-208 Sosnowiec – lider konsorcjum oraz PW Pasek Sp. j., ul. Małobądzka 101, 42-500 Będzin – członek konsorcjum – otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.