ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Aktualizacja w programie GRANTY PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

29.10.2021
W związku ze zmianą zapisów regulaminu Programu Granty PPGR przez Instytucję Zarządzająca uaktualniamy ogłoszenie i przedłużamy termin składania wniosków do 3 listopada 2021 roku. Wnioski prosimy składać do Biura Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany na własność osobom, które spełnią poniższe warunki:

W ramach udzielonego Gminie Ząbkowice Śląskie grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

1.            dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

2.            dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny), osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;

3.            dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych  (np. projekt Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła Plus) lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 SPOSÓB APLIKOWANIA

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć do dnia

03.11.2021 r. w Biurze Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 74 816 53 57 lub 74 8165 313.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.