ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Wybrano wykonawcę budowy stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich

13.02.2023
Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn "Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich” za najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Produkcja Wyrobów Dekarskich Firma Mangan Dariusz Gruś
ul. Daszyńskiego 3A
57-200 Ząbkowice Śląskie

 

W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia na prowadzenie robót na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego, koncepcji, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich. Uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew, uzyskanie ekspertyzy dendrologicznej, opinii ornitologicznej, a w razie takiej konieczności pełnienie nadzoru ornitologicznego podczas wycinki drzew. Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni zgodnie z wcześniej uzyskaną decyzją pozwoleniem na usunięcie drzew, przy czym Wykonawca własnym staraniem i kosztem dokona oględzin drzew przez osobę uprawnioną pod katem stwierdzenia czy drzewo nie zostało zasiedlone. Dokumentację z oględzin przekaże Zamawiającemu przed dokonaniem wycinki drzew. Do zadań Wykonawcy należało będzie przygotowanie grubizny wyciętych drzew zgodnie z klasyfikacją jakościowo-wymiarową oraz pocięcie grubizny z wyciętych drzew na odcinki z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 5 kilometrów i ułożeniem drzewa w stosy. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji odpadów, gałęzi i krzewów wyciętych drzew. Po karczowaniu drzew Wykonawca wyprofiluje nawierzchnie działek w których prowadzona była wycinka. Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu sadzonek i wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją - lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego. Wyposażenie PSZOK w Ząbkowicach Śląskich stanowić między innymi będą: kontener socjalno-biurowy z punktem przyjmowania odpadów (punkt przyjmowania odpadów, część biurowa, część socjalna, pomieszczenia sanitarne), kontener z salką edukacyjną, rampa najazdowa zadaszona (6 sztuk kontenerów KP36), magazyn z punktem napraw, magazyn na Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny i odpady niebezpieczne (m.in. 4 szt. kontenerów z wannami wychwytowymi i 6 szt. specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne), wiata magazynowa (4 szt. kontenerów KP-22, 4 szt. czterokołowych pojemników na odpady 1100 l, 4 szt. pojemników na odpady 240 l, 4 szt. pojemników na odpady 120 l), ścieżka edukacyjna (3 szt. ławka drewniana z oparciem, 1 szt. ławostół z grą edukacyjną, 4 szt. tablic informacyjnych i edukacyjnych, 2 szt. kolorowych zestawów do segregacji odpadów), plac manewrowy (4 szt. kontenerów KP36), waga samochodowa, ogrodzenie wraz z bramą przesuwną i szlabanem.

 

Wyboru dokonano zgodnie z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2022r poz. 1710 t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: Produkcja Wyrobów Dekarskich Firma Mangan Dariusz Gruś; ul. Daszyńskiego 3A; 57-200 Ząbkowice Śląskie otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

 

Umowa w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ząbkowicach Śląskich, zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest: TUTAJ

 

 


 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.