ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

XCIII Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

23.11.2023
W czwartek 23 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, odbyła się XCIII sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Jedną z przyjętych uchwał jest przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”.

Projekt zakłada stworzenie aplikacji mobilnej, która zintegruje systemy informatyczne posiadane przez partnerów projektu czyli Gminę Ząbkowice Śląskie, Bielawę, Strzelin oraz Złoty Stok i dzięki temu umożliwi świadczenie usług cyfrowych dla mieszkańców.

Realizacja projektu obejmie m.in. zintegrowane z systemem GIS systemy dziedzinowe. Omawiane połączenie jest konieczne, aby stworzyć aplikację mobilną dedykowaną dla systemów GIS, która pozwoli mieszkańcom czerpać korzyści z szerokiego zakresu E-usług publicznych w obszarze danych przestrzennych. W ramach projektu zostanie również zakupione specjalistyczne oprogramowanie dla potrzeb gmin oraz sprzęt komputerowy. Gmina Ząbkowice Śląskie pełni w projekcie rolę lidera, dofinansowanie to prawie 1,3 mln złotych.

Projekt realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działanie 1.3 Cyfryzacja usług publicznych

 

Przyjęto również uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ziębice a Gminą Ząbkowice Śląskie w przedmiocie powierzenia Gminie Ziębice realizacji zadania publicznego  polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na międzygminnej linii komunikacyjnej na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie.

 

Porządek obrad:        

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z dnia 28.09.2023 r., 12.10.2023 r. oraz 31.10.2023 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”. (projekt nr 1)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym. (projekt nr 2)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. (projekt nr 3)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Delfin" Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  (projekt nr 4)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXXXVII/527/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ziębice a Gminą Ząbkowice Śląskie w przedmiocie powierzenia Gminie Ziębice realizacji zadania publicznego  polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na międzygminnej linii komunikacyjnej na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie (projekt nr 5)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023-2042 (projekt nr 6)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok (projekt nr 7)
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.