ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Ogłoszenie dot. stypendiów socjalnych

23.08.2019
DO 15 WRZEŚNIA 2019 ROKU W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śl. można składać wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020

 

Druki wniosków są do pobrania w szkołach podstawowych,  szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Ząbkowice Śl.,  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter), a także  w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych–  ( II piętro, pokój nr 28) w Urzędzie Miejskim.

O stypendium szkolne o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla  dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2.  wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji   obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia.
 3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki czyli do 18 roku życia.

 

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz lub wychowanek, który wykaże, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto, oraz w rodzinie występuje co najmniej jeden z powodów: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania,  a także gdy rodzina jest niepełna lub gdy wystąpiło jakieś zdarzenie losowe.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło uzyskania po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu wlicza się:

 • każde wynagrodzenie za pracę (netto),
 • dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód  w wysokości 308 zł,
 • dochód z działalności gospodarczej,
 • świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • alimenty,   
 • emerytury i renty,
 • inne dochody, które nie zostały wymienione, a stanowią źródło utrzymania rodziny.

Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające uzyskane dochody wszystkich członków rodziny - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, natomiast w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek jest składany.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.