ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Będzie cieplej i bezpieczniej - przetarg na przebudowę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w Izbie Pamiątek Regionalnych ogłoszony

13.04.2016
Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji c.o. i kotłowni w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śląskich".

Termin składania ofert: 28 kwietnia 2016, godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Biuro Obsługi Interesanta, parter

Wadium ustala się w wysokości  5 000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)  pieniądzu;

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1804 z późniejszymi zmianami).

Zakres prac obejmuje: 

a) Przebudowę instalacji elektrycznej w całym obiekcie,

b) Wykonanie kotłowni gazowej,

c) Wykonanie instalacji Centralnego Ogrzewania w całym obiekcie,

d) Wykonanie robót ogólnobudowlanych towarzyszących.

Pełna treść ogłoszenia: LINK

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.