ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Bezpłatne wsparcie dla mieszkańców

22.01.2018
Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej w Centrum Terapeutycznym oraz w Centrum Terapii Uzależnień „SANGO” przy ul. Wrocławskiej 23.

1. Centrum Terapeutyczne (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego  i prowadzenie telefonu zaufania);

Psycholog – wtorki od godz. 8 do 12, środy od godz. 16 do 20, co druga sobota od godz. 10 do 14

Prawnik poniedziałek  od godz. 16 do 1830

Kurator wtorki od godz. 16 do 1830

Lekarz czwartki od godz. 16 do1830

Pedagog piątek od godz. 16 do 1830

- program edukacyjny, rozszerzanie wiedzy o uzależnieniach w celu uniknięcia ich w przyszłości;

- program terapeutyczny- korygowanie negatywnych skutków przeżytych doświadczeń;

- profilaktyka i rehabilitacja uzależnień;

- szkolenie dla pracowników przedszkoli i nauczycieli- np. symptomy dziecka maltretowanego, metody postępowania;

- przeciwdziałanie patologiom społecznym;

- pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy;

-pomoc psychologiczna dla rodziców;

- wczesne interwencje;

- koordynowanie dyżurów w Telefonie Zaufania i Punkcie Konsultacyjnym;

- organizowanie i stała współpraca z grupami wsparcia ;

- pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów patologii społecznych;

W Centrum Terapeutycznym w Punkcie konsultacyjnym przyjmuje psychoterapeuta, który  prowadzi dyżury w zakresie terapii motywacyjnej, poradnictwa  i diagnostyki wspierającej wobec osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii. Dyżury odbywają się będzie 4 razy  w miesiącu tj. w  czwartek w godzinach od 12.30 do 16.30. ( 4 godziny).

W Centrum Terapeutycznym w Punkcie konsultacyjnym przyjmuje również, psychoterapeutka, która prowadzi konsultacje indywidualne i grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem i osób współuzależnionych.

Konsultacji indywidualne i grupy wsparcia odbywają się w poniedziałki.

•             konsultacje indywidualne – 2 godz. od 11.00 – 13.00

•             grupy wsparcia – 2 godz. od 16.00 – 18.00 (dwa razy w miesiącu).

 

2. Centrum Terapii Uzależnień „SANGO” w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 23

W ramach funkcjonowania Centrum Terapii Uzależnień zatrudnieni tam psychoterapeuci, psychiatrzy i psycholodzy sprawuję opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także członków rodzin tych osób będących mieszkańcami Gminy Ząbkowice Śląskie.

Centrum Terapii Uzależnień zapewnia :

a) porady diagnostyczne lekarskie,

b) wizyty diagnostyczne,

c) porady terapeutyczne,

d) sesje psychoterapii indywidualnej,

e) sesje psychoterapii rodzinnej,

f) sesje psychoterapii grupowej.

Dodatkowa w ramach działań profilaktycznych przyjmowane są osoby, które nie podejmują terapii własnej, a chcą zasięgnąć porady w sprawie bliskiej osoby, otrzymują one poradę w zakresie:

- lecznictwa odwykowego w Polsce i zagranicą,

- instytucji zajmujących się leczeniem oraz pomocą ofiarom przemocy domowej,

- sposobów motywowania do podjęcia leczenia,

- sposobów ochrony własnej osoby przed następstwami picia bliskiej osoby i przemocy;

Godziny otwarcia Centrum :

•             poniedziałek – wtorek w godzinach  9.00 - 14.00

•             środa – czwartek w godzinach  9.00 -20.00

•             piątek w godzinach 12.00-20.00

 

3. Świetlica środowiskowa ul. Staszica 16, 57-200 Ząbkowice Śląskie (Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Jadwigi)

Godziny otwarcia : od poniedziałku do piątku w ciągu roku szkolnego od godz. 14:00 – 18:00, w dni wolne od nauki w godz. 10:00 – 14:00.

- organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe, gry zespołowe, zajęcia kulinarne, nauka tańca towarzyskiego, nauka podstaw gry na gitarze, organizowanie wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi;

- pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych, jak i psychologicznych;

- wsparcie prawidłowego rozwoju (okresu adolescencji) – kształtowania własnej tożsamości, poczucia wartości, ukierunkowania aktywności w dążeniu do osobistych celów, zamierzeń;

- pomoc żywnościowa dla ubogich dzieci;

 

4. Dziecięca Świetlica Środowiskowa im.Kubusia Puchatka (prowadzenie Świetlicy Środowiskowej im. Kubusia Puchatka w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 55 dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego);

-organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;

- prowadzenie zajęć świetlicowych;

- organizowanie czasu wolnego dzieciom, pomoc przy odrabianiu lekcji;

- zajęcia ogólnorozwojowe ( nauka języków obcych, zajęcia teatralne, itp.);

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 18. W okresie ferii  i wakacji od godz. 930 do godziny 1530 – koordynuje Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej.

 

5. Jadłodajnia przy Parafii pw. Św. Anny

-  ok.1500 posiłków wydawanych w ciągu miesiąca, jadłodajnia czynna od godz. 7 do godz. 15 od poniedziałku do piątku.

- przygotowywanie posiłków;

- organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania alkoholizmowi  i narkomanii;

- rozszerzanie wiedzy o uzależnieniach w celu uniknięcia ich w przyszłości;

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.