ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Burmistrz Ząbkowic Śląskich z absolutorium za 2021 rok - LXIII Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich VIII kadencji

30.06.2022
Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na dzisiejszej sesji (30.07.2022 r.) wyrazili wotum zaufania i udzielili absolutorium burmistrzowi Marcinowi Orzeszkowi z wykonania budżetu za 2021 rok. Burmistrz przedstawił prezentację podsumowującą najważniejsze działania dla rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie zrealizowane w 2021 roku. Kolejno Radni Rady Miejskiej głosowali nad przyjęciem następujących uchwał:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Ząbkowice Śląskie” (projekt nr 4)

5. Wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o. o. (projekt nr 5)

6. Wprowadzenie do porządku Projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o. o. (projekt nr 6)

7. Wprowadzenie do porządku Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok (projekt nr 7)

8. Przyjęcie protokołu z dnia 26.05.2022 r.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy - debata.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich wotum zaufania. (projekt nr 1)

13. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich za 2021 rok. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2021 rok. (projekt nr 2)

15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich za rok 2021. (projekt nr 3)

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Ząbkowice Śląskie”( projekt nr 4)

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o. o. (projekt nr 5)

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o. o. (projekt nr 6)

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie miasta i gminy na 2022 rok (projekt nr 7)

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zakończenie obrad.

Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich podziękował Radnym Rady Miejskiej za udzielone wotum zaufania. Podziękowania skierował także do swoich współpracowników, prezesów, kierowników i dyrektorów jednostek gminy, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. Podsumowując głosowanie, podkreślił jak ważne jest wspólne działanie:

Dziękuję Wysokiej Radzie za udzielone wotum zaufania i absolutorium za 2021r. Jest to zwieńczenie i ocena mojej pracy – ma to dla mnie bardzo ważny wymiar osobisty, ale jest to także w pewnym sensie absolutorium dla Radnych Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, moich współpracowników, wszystkich pracowników i szefów jednostek, którzy realizują zadania na rzecz naszych Mieszkańców. Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za otwartość, za to, że razem i wspólnie budujemy naszą gminę. Wszystkie działania realizujemy w dobrej i przyjaznej atmosferze, w zjednoczonej wspólnocie samorządowej jaką jest Gmina Ząbkowice Śląskie. Są to rzeczy niewymierne – istotnym jest, abyśmy się w naszej gminie wspólnie dobrze czuli.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.