ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Do 31 stycznia termin złożenia oświadczenia i wpłaty I raty za sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016

04.01.2016
Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, przypomina, o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2015 oraz terminie wpłaty I raty za sprzedaż napojów alkoholowych - do 31 stycznia 2016 roku

I.OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU POPRZEDNIM

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia br., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Rozwoju i Promocji; pok. nr 3 (parter) wraz z dowodem wniesienia opłaty na konto Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001 w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), wygasa w przypadku

niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):

  1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11.1 ust. 4, lub
  2. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11.1 ust. 2 i 5.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie stosuje się sankcje określone w art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).

W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie  po upływie 3 lat - art.18 ust.10  pkt.5 wyż. cyt. ustawy.

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wartość sprzedaży za 2015 rok należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych!!!

Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynoszą:

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Natomiast przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tzn. do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września) - dlatego niedokonanie opłaty w wyznaczonym czasie, skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Druk oświadczenia - do pobrania na Biurze Obsługi Interesanta (parter), pokój nr 3 Wydział Rozwoju i Promocji  Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich lub pod poniższym linkiem:

Plik MS Word 97-2003: oswiadczenie-o-wartosci-sprzedazy-napojow-alkoholowych-rok-2015.doc

II. TERMIN WPŁATY I RATY OPŁATY ALKOHOLOWEJ.

Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, przypomina, o obowiązku dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31  stycznia 2016 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonaniu opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31  stycznia 2016 r. stosuje się sankcje określone w art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.