ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Dowóz dzieci do szkół gminnych – ogłoszenie o przetargu

08.02.2016
Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dowóz i odwóz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do (i z) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Termin składania ofert: 16 marca 2016 do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15 Biuro Obsługi Interesanta. 

Zakres usług obejmuje:

 

 1) usługę dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do (i z) gminnych placówek oświatowych (publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) zleconą przez Zamawiającego;

2) wykonanie usługi w terminach: a) termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 1 września 2016r.; b) termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 28 czerwca 2019r.;

3) wykonanie usługi dowozu i odwozu dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do (i z) gminnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pojazdami spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia;

 4) wykonywanie zamówienia pojazdami nie starszymi niż 10 lat;

5) wykonywanie usługi codziennie za wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni wolnych od nauki, pojazdami z oznakowanymi tablicami: Uwaga dziecko ! - i tablicami z opisem i numerem trasy w kolorze żółtym;

6) dowóz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym na godzinę 8:00 i odwóz po zakończonych zajęciach szkolnych na trasach określonych w Załączniku Nr 6 do niniejszej SIWZ;

7) w razie potrzeby zagwarantowanie wcześniejszego powrótu dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych;

8) wykonanie dzienne 611,3 km (dowóz i odwóz uczniów);

9) wydawanie kart przewozu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej za odpłatnością na trasach, na których znajdują się wolne miejsca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;

 10) zmiany organizacji i tras dowozu i odwozu w sytuacjach nowej organizacji pracy gminnych placówek oświatowych (zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego) w trakcie roku szkolnego oraz zmian organizacyjnych dotyczących uczniów;

11) zapewnienie w każdym autobusie obecności Opiekuna, który posiada: a) co najmniej wykształcenie podstawowe; b) zakończone szkolenie wstępne BHP (minimum 3 godziny instruktażu ogólnego i 8 godzin stanowiskowego- wykazane kartą szkolenia wstępnego BHP); c) identyfikator ze zdjęciem poświadczony przez Zamawiającego; d) strój służbowy i znak zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

 12) realizacji obowiązków Opiekuna według poniższych punktów:

a) zapewnienie dzieciom i młodzieży dowożonych do (i z) gminnych placówek oświatowych bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu; b) zapewnienie stałej opieki i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci i młodzieży w czasie przejazdu;

c) niedopuszczenie dzieci i młodzieży do ich przewozu w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu;

d) sprawowanie nadzoru nad powierzonymi dziećmi i młodzieżą w autobusie w czasie wsiadania i wysiadania, a także na zewnątrz autobusu (po jego zatrzymaniu), w tym przy przechodzeniu uczniów przez jezdnię.

13) zabezpieczenie na własny koszt dowozu dzieci i młodzieży do gminnych placówek oświatowych lub z gminnych placówek oświatowych w przypadku awarii pojazdu na trasie;

14) podstawienie na własny koszt innego pojazdu nie później niż w ciągu dwóch godzin od planowanej godziny rozpoczęcia danego kursu w przypadku awarii pojazdu w czasie wykonywania tej usługi.

 

Pełna treść ogłoszenia: LINK 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.