ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Kolejny odcinek murów miejskich odzyska dawny blask - przetarg na zabezpieczenie murów ogłoszony

13.04.2016
Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich - etap II - zabezpieczenie odcinków nr D4 i E1 (bez baszty nr 7) murów miejskich". Dzięki tej inwestycji mury w Parku Miejskim nie tylko odzyskają dawny blask i upiększą krajobraz naszego miasta, ale przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo przechadzających się w ich cieniu mieszkańców i gości.

Termin składania ofert: 28 kwietnia 2016 do godz. 11:00

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Biuro Obsługi Interesanta

Wadium ustala się w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1804 z późniejszymi zmianami).

 

Zakres prac obejmuje:

- zabezpieczenie drzew,

– rozbiórka dachówek i usunięcie zaprawy z korony muru,

– odbicie tynków z dodatkiem cementu,

– usunięcie roślinności z lica i korony murów,

– usunięcie roślinności u podnóża murów,

– usunięcie humusu z korony muru,

– rozbiórka czapki betonowej na koronie muru,

– usunięcie luźnych cegieł i kamieni z korony przedpiersi i ganków obrońców,

– rozbiórka fragmentu przedpiersia ceglanego,

– rozbiórka cegieł z prześwitów blankowania,

– zasypanie odsłoniętej podwaliny muru z uformowaniem skarpy,

– obsianie skarpy trawą,

– wywóz gruzu,

– badania próbek oryginalnej zaprawy,

– przemurowania fragmentów murów ceglanych w tym łęków otworów,

– przemurowania fragmentów murów kamiennych,

– uzupełnienia ubytków cegłą i kamieniem,

– wmurowania odspojonych kamieni,

– nadmurowania cegłą i kamieniem koron murów,

– uzupełnienie spoinowania murów ceglanych i kamiennych,

– wzmocnienia skorodowanej cegły,

– uzupełnienia ubytków zaprawą wapienną z wypełniaczem mineralnym,

– wypełnienie spękań w murach,

– hydrofobizacja zwieńczeń murów.

 

Pełna treść ogłoszenia: LINK

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.