ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Komunikat dla mieszkańców nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej

13.10.2023
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2013r., poz. 1469) właściciel / użytkownik nieruchomości powinien przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej (jeżeli istnieje), a w przypadku braku kanalizacji – wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

W takim przypadku osoby te zobowiązane są do posiadania umów na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych przez uprawnioną firmę z częstotliwością wskazaną w uchwale nr XXI/132/2019 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.  

Częstotliwość wskazana w uchwale określa, że: „Nieczystości ciekłe zgromadzone  w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na kwartał. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy opróżniać zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, ale nie rzadziej niż raz na 3 lata.”

Wobec powyższego zapraszamy właścicieli nieruchomości/ użytkowników aby do dnia 31 grudnia 2023 r. przedłożyli do wglądu umowy na świadczenie usług wywozu oraz dowody uiszczenia opłat za te usługi w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 pokoju nr 16 (I piętro).

U właścicieli /użytkowników nieruchomości, którzy w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. nie udokumentują posiadania stosownych dokumentów przeprowadzane będą kontrole na ich posesjach.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie będzie nadkładana kara grzywny (art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Obowiązek kontroli wynika z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2013r., poz. 1469) – „ wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę (…), co najmniej raz na dwa lata (…).

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.