ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

LIX Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich – budujemy, remontujemy, rozwijamy i dbamy o bezpieczeństwo!

31.03.2022
Dzisiejsza sesja to wiele dobrych decyzji dla Mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie.

Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  zadecydowali dziś o korzystnej zmianie w dotacjach na prace przy zabytkach. Nowością w przyjętej uchwale jest możliwość dofinansowania prac przy zabytkach nie tylko wpisanych do Rejestru Zabytków, ale także znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Informacja o naborze wniosków zostanie opublikowana w późniejszym terminie, po uprawomocnieniu się uchwały.

Dobra wiadomość dla opiekunów zwierząt: przyjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi umożliwi m. in. Mieszkańcom - właścicielom zwierząt bezpłatne wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod nr tel. 74 8 165 364.

Do budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie wprowadzone zostały dwa ważne zadania:

 • pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku od „ósemki” do Sulisławic (60 000 zł);
 • wykonanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka (135 000 zł): między ul. Żeromskiego a Powstańców Warszawy planuje się budowę zbiornika, który będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, retencyjną, przeciwpożarową oraz rekreacyjną, pow. lustra wody w zbiorniku ok. 1 ha, objętość 12 tys. m3.

Zwiększono środki finansowe na następujące zadania:

 • budowę ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie (zwiększenie o 50 000 zł) - w ramach zadania powstanie trasa o całkowitej długości 2,3 km wraz z przeszkodami w formie urządzeń terenowych; pętla wybudowana będzie na terenie obejmującym część lasku za nieczynnym odkrytym basenem aż do tzw. wojskówki;
 • rozbudowę monitoringu miejskiego – nowe kamery (zwiększenie o 60 000 zł);
 • konserwację rowu Braszówka w Pawłowicach (zwiększenie o 30 000 zł) – dzięki temu rów – na długości ok. 70 mb. będzie odmulony i udrożniony w celu sprawnego odprowadzania wód opadowych  i gruntowych.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 24.02.2022 r. oraz 18.03.2022 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Panią Izabelę Lisowską (projekt nr 1).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (projekt nr 2).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2022 (projekt nr 3).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego (projekt nr 4).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Publicznemu w Ząbkowicach Śląskich (projekt nr 5).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych ze złożami: „Kluczowa”, „Brodziszów I” oraz „Brodziszów- Kłośnik” (projekt nr 6).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Ząbkowicach Śląskich oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Ząbkowicach Śląskich (projekt nr 7).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok (projekt nr 8). 
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.