ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

LVI sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

31.10.2017
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiej odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich. Radni między innymi uchwalili zmiany w budżecie, zatwierdzili przekształcenie 6-klasowych szkół podstawowych w 8-klasowe oraz wysłuchali informacji z działalności spółek gminnych w pierwszym półroczu. Na początku sesji burmistrz Marcin Orzeszek odebrał odznakę „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”, przyznaą uchwałą Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów: z dnia 27.09.2017 r., z dnia 13.10.2017 r.

4. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady od ostatniej sesji.

5.  Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.

6. Informacja z działalności spółek:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 rok;

b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich;

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich;

d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Ząbkowicach Śląskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Ząbkowicach Śląskich;

e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Braszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Braszowicach;

f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Przedszkolno– Szkolnym w Stolcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Przedszkolno- Szkolnym w Stolcu 101;

g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej;

h) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;

i) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Ząbkowice Śląskie;

j) w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „ SUDETY 2030”;

k) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie;

l) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru miasta Ząbkowice Śląskie;

8. Zapytania i interpelacje Radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.