ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

LXIV sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

28.03.2018
Rada Miejska Ząbkowic Śląskich obradowała dziś po raz LXIV w obecnej kadencji. Porządek dzisiejszego posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z dnia 31 stycznia 2018 roku.

4. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.

5. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.

6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034;

b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok;

c) w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ząbkowice Śląskie i jej jednostkom organizacyjnym;

d) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Ząbkowice Śląskie lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt. 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna;

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego;

f) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2018;

g) zmieniająca uchwałę NR LXI/341/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie;

h) w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

i) w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich;

j) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ząbkowice Śląskie pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.