ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego !

02.06.2016
Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich z dniem 31 maja 2016 r. ogłasza nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu konkursowego pt. „KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo – edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER);

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór będzie trwał do dnia 15 czerwca 2016 r.

czas trwania projektu: 01.02.2016 r. – 31.01.2018 r.

Budżet projektu w 2016 roku: 1.073.676,00

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby
z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby z obszarów wiejskich.

Uwaga:

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę) lub umowy cywilnoprawnej zawartej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat.

Wnioski na w/w wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

więcej informacji: http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/-/2884269-nabor-wnioskow-o-organizacje%C2%A0stazy-w-ramach-projektu-konkursowego

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.