ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Nawet 5 000 zł do wzięcia z Dolnośląskich Małych Grantów

14.03.2019
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór do programu Dolnośląskie Małe Granty. Celem programu jest wzmocnienie postaw obywatelskich, a szczególnie zwiększenia jakości oraz ilości działań będących odpowiedzą na lokalne potrzeby i problemy mieszkańców Dolnego Śląska oraz aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Działanie musi się mieścić w przynajmniej jednym z wymienionych obszarów:

1. Podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. Turystyki i krajoznawstwa;
10. Promocji i organizacji wolontariatu;
11. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. Działalności na rzecz osób z niepełno sprawnościami;
14. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
15. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16. Inne.

O dotacje mogą ubiegać się grupy nieformalne – grupa lokalna wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać na Dolny Śląsku.

Maksymalna kwota dofinansowania to 5000 złotych. Wnioski o dotacje można składać od 20.03.2019 do 08.04.2019. Projekty można realizować w okresie od 06.05.2019 do 31.08.2019.

Wnioski można składać elektronicznie na stronie internetowej - TUTAJ
W przypadku braku stałego dostępu do Internetu, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej i przesłanie pocztą, lub osobiste dostarczenie na poniższy adres:

Biuro Projektu Dolnośląskich Małych Grantów
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław.
Więcej informacji dotyczących naboru wraz z regulaminem konkursu oraz załącznikami dostępnych jest TUTAJ

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.