ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Oferta pracy na stanowisko w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich ds. windykacji należności i egzekucji administracyjnej

17.02.2023
Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. windykacji należności i egzekucji administracyjnej w Wydziale Finansów i Planowania Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie minimum wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.
 3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 rok prazy na podstawie umowy o pracę w księgowości.
 4. Posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja Podatkowa, ustawy kodeks karny skarbowy, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tychże ustaw.
 5. Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office – Word, Excel, Platforma EPuap).
 6. Znajomość obsługi urządzeń technicznych (faks, kserokopiarka)
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, samodyscyplina, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność.
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżące prowadzenie księgowości budżetowej polegającej na analitycznym i systemowym ujęciu operacji finansowych dotyczących dochodów Urzędu Miejskiego, w zakresie:
  - podatek od nieruchomości i rolny dla terenów wiejskich – osoby fizyczne;
  - czynsz dzierżawy + mieszkaniowy
  - raty hipoteczne z tyt. wykupu lokali;
  - wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych;
  - opat cmentarnych.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi na bieżącym i prawidłowym prowadzeniu ksiąg w zakresie ww w pkt 1.
 3. Codzienne uzgadnianie dochodów (wg pkt 1) pomiędzy ujęciem analitycznym (kartoteki oddzielne dla każdego podatnika) a syntetycznym (wg klasyfikacji budżetowej).
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
 5. Wystawianie i wysyłanie upomnień.
 6. Wystawianie tytułów wykonawczych.
 7. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 8. Sprawowanie kontroli nad poborem podatków i opłat.
 9. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji dochodów (RP-27S; RB-N)
 10. Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych w oparciu o dowody księgowe.
 11. Rozksięgowywanie wpłat zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej na należność główną, odsetki, koszty egzekucyjne.
 12. Rozliczanie i zwroty nadpłat z tytułu dochodów niezależnie wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
 13. Wydawanie zaświadczeń:
  - o stanie zaległości lub niezaleganiu podatników ww. w pkt 1 i o spółce hipoteki.
 14. Sporządzanie wniosków o upadłości podmiotów wymienionych w pkt 1.
 15. Prowadzenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy 9001:2015 zintegrowanego z systemem kontroli zarządczej w zakresie merytorycznym stanowiska pracy.
 16. Przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum.
 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza lub Skarbnika.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności i egzekucji administracyjnej w Wydziale Finansów i Planowania Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich” do dnia 2 marca 2023r. do godz. 15:00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego (Biuro Obsługi Interesanta, parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

 

Szczegółowych informacji w przedmiocie w/w oferty pracy można uzyskać pod nr telefonu 74 8 165 306 u Inspektora ds. kadr w tut. urzędzie.

 

Szczegóły TUTAJ

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.