ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Ponad 2500 spraw i interwencji Straży Miejskiej w 2017 roku

14.02.2018
Straż-Miejska-Ząbkowice-Śląskie-podsumowanie-2015-roku
Ząbkowicka Straż Miejska w ubiegłym roku wykonała 230 służb patrolowo-obchodowych na terenie miasta i gminy, 1850 razy stosowała środki oddziaływania wychowawczego, nałożyła blisko 500 mandatów karnych, odnotowane zostało 756 zgłoszeń interwencji od mieszkańców. Ząbkowicka Straż Miejska obsługuje również monitoring miejski, a także zabezpiecza odbywające się na terenie gminy wydarzenia jak Dni i Noce Krzywej Wieży, Orszak Trzech Króli, Jarmarki czy Święto Niepodległości. Poniżej szczegółowe statystyki za rok 2017:

Strażnicy w 2017 roku prowadzili ponad 2.500 spraw i interwencji:

- stosowano  1850 razy środki oddziaływania wychowawczego w postaci: (pouczeń, upomnień,

   zwrócenie uwagi, rozmów wychowawczych),

- nałożono  499 mandatów karnych,

- skierowano do sądu - 14 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń,

- wszczęto 168 - postępowań w sprawach o wykroczenia,

- wykonano na potrzeby innych jednostek  i wydziałów Urzędu - 75  wywiadów, sprawdzeń, pomocy prawnych,

-115 spraw przekazano do realizacji innym służbom i organom.

Przeprowadzono:

-25 kontroli porządkowych na terenie miasta i gminy,

-38 kontroli / interwencji dotyczących zakazu spalania odpadów (11 mandatów, 14 upomnień, 13 brak znamion wykroczenia)

-wydano 105 nakazów porządkowych na usunięcie nieprawidłowości ujawnionych w czasie zgłaszanych interwencji i prowadzonych  kontroli, 

-wykonano 230 służb patrolowo-obchodowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie,

- W ramach porozumienia o współpracy Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji wykonano 75 wspólnych służb na terenie Miasta i Gminy.

-Ujawniono i przekazano Policji 2 przestępstwa,

-9 razy, w ramach „działań opiekuńczych” doprowadzano do miejsca zamieszkania osoby w stanie nietrzeźwości, których stan zagrażał ich życiu lub zdrowiu.

 

Interwencje i zgłoszenia:

Odnotowano 756  / zgłoszeń interwencji z terenu miasta i gminy Ząbkowice Śl.

Poniżej, podejmowane Interwencje, w podziale wg 8 grup / kategorii, wynikających z obowiązku ustawowego rejestrowania przez Straż Miejską takich zgłoszeń:

 

1.zakłócanie porządku i spokoju publicznego – 21,  (spożywanie alkoholu wm. zabronionych, nieobyczajne zachowania, chuligańskie wybryki, zniszczone mienie, zakłócanie spokoju, tp.,)

2.wykroczenia porządkowe w ruchu drogowym - 274 (blokowania wjazdów /wyjazdów do posesji, bram, garaży, zakazy, niepr. parkowania, inne porządkowe w ruchu drogowym)

3. dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 213, (Zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie zieleni, niewłaściwe składowanie odpadów, spalanie odpadów, inne wynikające

z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie),

4.zagrożeń życia i zdrowia – 48, (miejsca niebezpieczne dla życia i zdrowia, zagrożenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem prowadzonych prac, ubytki w pasie dróg, brak lub niewłaściwe oznakowania, awarie oświetlenia, niezabezpieczone studzienki, itp.),

5.zagrożeń pożarowych, katastrof – 2,

6.awarii technicznych – 29,  (zgłoszone przez mieszkańców lub ujawnione w trakcie służb)

7.zwierząt – 108 (bezdomne, porzucone, ranne, dzikie i domowe oraz zwłoki zwierząt

z wypadków komunikacyjnych, czy też rannych zwierząt chronionych gatunków, które odwoziliśmy do ośrodków rehabilitacji dla dzikich  zwierząt),

8.inne zgłoszenia – 61.

 

Ponadto:

Przy użyciu kamer monitoringu wizyjnego miasta, zlokalizowanego w straży miejskiej, prowadzono stałe obserwacje przestrzeni publicznej, rejestrowano obraz z 26 kamer.  W bieżącej pracy ujawniono szereg wykroczeń porządkowych, społecznie uciążliwych, takich jak: spożywanie alkoholu wm. zabronionych, brak opieki nad zwierzętami, zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie zieleni, wykroczenia przeciwko porządkowi w komunikacji, obyczajności, zakłócenia porządku publicznego czy niszczenia mienia (zarejestrowano ponad 50 zdarzeń).  Na wniosek innych służb, zabezpieczano zapis z kamer – 19 razy.

-Uczestniczono w 25 zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych, świąt państwowych i kościelnych, procesji, pielgrzymek - Zabezpieczano - między innymi: Orszak Trzech Króli, Drogi Krzyżowej, Procesji Bożego Ciała, Procesja Fatimska, Cykliczne imprezy kulturalne (Dni i Noce Krzywej Wieży, Weekend z Frankensteinem,; Gale Disco Polo), 10. Ząbkowicka, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, , Święto Konstytucji 3 Maja, Dożynki Gminne, 1. Listopada, Narodowe Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy, Sylwester w Rynku

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.