ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Przedsiębiorco! 30 listopada - nabór wniosków na wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność badawczo-rozwojową

02.10.2015
Informujemy że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w ramach projektu I osi priorytetowej: „Przedsiębiorstwa i innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2. „Innowacyjne przedsiębiorstwa” poddziałania 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” schemacie 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 167 412 946 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 100 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 4 300 000 PLN

Dofinansowanie w ramach Działania 1.2. poddziałania 1.2.1. schemacie A może być przeznaczone:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)

Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
W ramach wsparcia finansowany może być cały procesu powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.
Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:
- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
- innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
- opracowaniu linii pilotażowych,
- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
- ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej)

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:
• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej ,
• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
• wzornictwa przemysłowego,
• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

Kto może przystąpić do konkursu:

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom, bez względu na jego wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Termin składania wniosków: od godz. 8.00 30.11.2015r. do godz.15.00 07.12.2015r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem systemu informatycznego (http://gwnd.dolnyslask.pl/)

Gdzie się zgłosić po wsparcie: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.html

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.