ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Przedsiębiorco! Znany jest już harmonogram naborów wniosków RPO WD na lata 2014-2020

23.07.2015
Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyjął harmonogram naborów wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD na lata 2014- 2020.

Zaplanowane konkursy w 2015 roku to m.in.:

Innowacyjne przedsiębiorstwa (RPO 1.2): wrzesień 2015 r.

Wspierany będzie rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. Przewiduje się wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które służyć będą tworzeniu innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw (RPO 1.4): październik 2015

Wsparcie będzie przeznaczone na tworzenie i wdrażanie nowych modeli biznesowych MŚP krótkoterminowych planów rozwoju eksportu oraz długoterminowych strategii działań międzynarodowych: dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych, nawiązywanie kontaktów gospodarczych, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka, promocję dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu.

Rozwój produktów i usług w MŚP (RPO 1.5): wrzesień 2015 r.

Wsparcie uzyskają projekty obejmujące rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia, prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Efektywność energetyczna w MŚP (RPO 3.2): październik 2015

Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (RPO 4.4): październik 2015

Możliwa będzie realizacja projektów dot. wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne), które pozwolą na zwiększenie atrakcyjności regionu przy zapewnieniu ochrony wartości przyrodniczych.

Wsparcie osób poszukujących pracy (RPO 8.2): wrzesień 2015 r.

Wsparcie  instrumentów i usług rynku pracy polegających na identyfikowaniu potrzeb osób pozostających bez pracy, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy skierowanych do osób, które potrzebują uzupełnić lub zdobyć nowe umiejętności zawodowe np. nauka aktywnego poszukiwania pracy, nabywanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia i kursy

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (RPO 8.2): grudzień 2015 r.

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będzie wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i rozpoczynania działalności gospodarczej. Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz rozwoju samozatrudnienia, przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne adresowane do osób pozostających bez pracy pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Godzenie życia zawodowego i prywatnego (RPO 8.4): październik 2015

Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym alternatywnych form opieki jak klub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania.

Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych (RPO 8.5):

wsparcie obejmować będzie programy zdrowotne kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej służące wydłużeniu aktywności zawodowej (tj. podjęcie zatrudnienia lub – w przypadku osób zagrożonych utratą pracy - kontynuacja pracy), wspierane będą przedsięwzięcia nakierowane na minimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka zawodowego w miejscu pracy w celu wydłużenia aktywności zawodowej dla osób w wieku ponad 50 lat.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (RPO 8.6):

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw

Aktywne i zdrowe starzenie się (RPO 8.7):

Wsparciem będą objęte projekty: wdrożenie programów profilaktycznych, opracowanie i wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, programy zdrowotne uwzględniające rehabilitację medyczną.

Poprawa dostępności i wpieranie uczenia się przez całe życie (RPO 10.3):

Wsparciem będą objęte szkolenia i kursy skierowane do dorosłych, zwłaszcza pozostających w niekorzystnej sytuacji, w tym osób starszych i o niskich kwalifikacjach chcących podnieść kompetencje w zakresie języków obcych oraz ICT.

Sprawdź ramowy harmonogram naborów RPO WD 2014-2020 dofinasowanie.pdf

Zaplanowane terminy naborów mogą ulec zmianie.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu z Biurem Wsparcia Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, pokój nr 3, e-mail: ilona.leszczynska@zabkowiceslaskie.pl  tel.: (074) 8 165 346 ewelina.bednarek-gajewska@zabkowiceslaskie.pl, tel.: (74) 8 165 366

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.