ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Przetarg na sprzedaż mienia ciepłowniczego

01.06.2012
Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia ciepłowniczego. Podstawowym warunkiem sprzedaży mienia ciepłowniczego jest warunek, że kupujący będzie wykorzystywał nabyte mienie ciepłownicze od Gminy na cele związane z działalnością ciepłowniczą polegającą w szczególności na produkcji, przesyłaniu i obrocie energią cieplną.

W skład mienia ciepłowniczego wystawionego na sprzedaż wchodzą:

  1. Zorganizowany zespół ciepłowni zasilajacej Osiedle XX-lecia oraz Osiedle Słoneczne (działaka nr 14/30 o pow. 2.0279 ha KW39176 przy ul. Jasnej 44).
  2. Działka nr 17/13 zabudowana budynkiem przepompowni wraz z wyposażeniem (ul. Orkana 3a).
  3. Kotłownia gazowa (ul. Powstańców Warszawy Nr 8).
  4. Sieci i przyłącze należące do Gminy Ząbkowice Śląskie.
  5. Węzeł cieplny – Szkoła Podstawowa Nr 3 (ul. Orkana 32).
  6. Węzeł cieplny – Zespół Szkół Ponadginazjalnych Nr 1 (ul. Powstańców Warszawy Nr 8b).

Cena wywoławcza 7 000 773,00 PLN netto (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiat trzy tysiace 00/100 złotych netto) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatek VAT zostanie naliczony proporcjonalnie.

Wadium w formie pieniężnej: 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy 00/100 zł) nalezy wpłacić na rachunek bankowy wraz z dopiskiem: wadium-przetarg na mienie ciepłownicze Ząbkowice Śląskie.
Wadium w formie pienięznej musi być wniesione najpóźniej do dnia 25 lipca 2012 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu na konto Urzędu)

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 do dnia 27 lipca 2012 roku do godz. 12.00 lub na adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15.

Część jawna przetargu odbedzie się 30 lipca 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1-go Maja 15, sala nr 5.

Gmina zapewnia mozliwośc zapoznania się z obiektami bedącymi przedmiotem sprzedaży i stosowną dokumentacją. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami i udzielania niezbednych wyjaśnień są:
Agnieszka Gnach - tel. 74 816 53 12
Jadwiga Mielnik - tel. 74 816 53 23

Pełna tresć ogłoszenia: http://archiwum.zabkowiceslaskie.pl/BIP/2008/P/mc250512.pdf

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.