ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Refundacja doposażenia stanowisk pracy – wsparcie dla przedsiębiorców

18.01.2016
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz utrzymaniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.

KORZYŚCI: zwrot kosztów utworzonego stanowiska pracy w wysokości nieprzekraczającej 6-krotności  przeciętnego wynagrodzenia. 

O refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy mogą starać się:
• podmioty prowadzące działalność  gospodarczą, w tym osoby fizyczne i prawne,
• niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły,
• producenci rolni, tj. zamieszkujący lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadacze gospodarstwa rolnego lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniający co najmniej przez pół roku jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pracodawca zamierzający zatrudnić skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy powinien złożyć wniosek do starosty/urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy skierowanego bezrobotnego.

Do wniosku pracodawca musi dołączyć oświadczenia o spełnieniu niezbędnych wymogów do uzyskania refundacji.

Pracodawca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z  2015 r. t.j., poz. 149 z późn. zm.) do wniosku o refundacje musi dołączyć zaświadczenia  lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy  oraz informacje określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. Euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.

Pracodawca w ciągu 30 dni od złożenia wniosku powinien otrzymać od starosty powiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, starosta zawiera z pracodawca umowę o refundację.

Informacje ws. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

Powiatowy Urząd Pracy                                             
ul. Powstańców Warszawy 7                                    
57-200 Ząbkowice Śl.
www.zabkowiceslaskie.praca.gov.pl                                                   
e-mail: wrza@praca.gov.pl

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.