ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Rozpoczął się nabór wniosków na organizację staży dla osób powyżej 30 roku życia !

02.06.2016
Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza w terminie od 1 do 30 czerwca 2016 roku nabór wniosków o organizację staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy

czas trwania projektu: 01.01.2016r. – 31.12.2016r.
Budżet projektu w 2016 roku: 2 082 808,00 zł.
Planowana liczba uczestników: 195 osób, w tym do odbycia  stażu – 145 osób


Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
a) osoby powyżej 50 roku życia;
b) kobiety;
c) osoby niepełnosprawne;
d) osoby długotrwale bezrobotne;
e) osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym)
 

I/ Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych -  do 6 miesięcy, jednak  nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2016 roku.
II/ W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat  i  deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę) lub umowy cywilnoprawnej zawartej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Wnioski na w/w wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Więcej informacji : http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/-/2892133-nabor-wnioskow-o-organizacje%C2%A0stazy-dla-osob-powyzej-30-roku-zycia

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.