ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Straż Miejska Ząbkowice Śląskie – podsumowanie 2015 roku

15.02.2016
Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie, spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka. W Ząbkowickiej straży służbę pełni komendant oraz 5 strażników. Służba odbywa się w systemie II zmianowym od poniedziałku do piątku od 6:00 do 22:00 oraz w soboty od 14:00 do 22:00. Straż pełni również służbę w dni wolne od pracy, w zależności od potrzeb. Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdanie z czynności podejmowanych przez Straż Miejską Ząbkowic Śląskich w 2015r.

W trakcie wykonywanych ustawowych zadań funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich, w 2015 roku ujawnili 2.282 wykroczenia z których postępowaniami mandatowymi zakończono 724 sprawy, 32 sprawy skierowano z wnioskami o ukaranie sprawców wykroczeń do sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich. Udzielono 1444 środki oddziaływania wychowawczego (pouczenia, upomnienia, zwrócenie uwagi, rozmowy ostrzegawcze, mediacje). Wydano 77 nakazów porządkowych na usunięcie nieprawidłowości, przywrócenie do właściwego stanu porządku w miejscach publicznych. 213 razy asystowano przy czynnościach prowadzonych przez inne służby i instytucje, (KPP, wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego, OPS, Zarządców Nieruchomości) celem wspólnego rozwiązywania problemów i interwencji mieszkańców. 82 sprawy przekazano do realizacji innym służbom i instytucjom. Przeprowadzono 31 zabezpieczeń różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych, świąt państwowych i kościelnych, procesji, pielgrzymek, jarmarków na łączną długość 260 godzin.

     W ramach porozumienia o współpracy Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji wykonano 85 udokumentowanych, wspólnych służb (policjant/strażnik). Zabezpieczano również wspólnie z policjantami w 9 przypadkach  imprezy na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.

 

 

-Będący na wyposażeniu straży miejskiej „mobilny fotoradar” wykorzystywany był w 2015 roku do kontroli prędkości podczas 34 wyrywkowych kontroli w oznaczonych i uzgodnionych miejscach. Za ujawnione wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości ukarano mandatami 250 kierowców.

-W ramach obsługi monitoringu wizyjnego miasta rejestrowano obraz z 25 kamer w miejscach publicznych. Zabezpieczano ponad 30 razy nagrania z monitoringu do prowadzonych postępowań. W ramach swoich działań wykorzystywano kamery monitoringu do bieżącej pracy, z patrolami pracującymi  w terenie. Wykorzystywano system monitoringu do:

-ujawniania wykroczeń porządkowych,

-pomoc mieszkańcom w sprawach niszczenia mienia,

-zabezpieczenia na wniosek innych służb – (kolizje , zdarzenia, czyny karalne).

 

-W ramach służb patrolowo-obchodowych  prowadzono na bieżąco kontrole porządkowe na terenie miasta i gminy, kontrole zimowego utrzymania dróg i chodników, oraz porządek w ruchu drogowym.

- 258 razy pełniono dyżury w wyznaczonych miejscach w rejonach szkół – w ramach całorocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,

 

-Przyjęto do realizacji 656 zgłoszeń / interwencji, w różnych sprawach, w tym: zgłoszonych przez mieszkańców miasta i gminy oraz instytucje było 449, oraz samodzielnych, podejmowanych bezpośrednio przez strażników w czasie służby - 207 interwencji.

 

1.Zwierzęta:

Odnotowanych / zgłoszonych 104 interwencje:

-brak właściwej opieki nad zwierzętami  (zazwyczaj psy)

-zwierzęta dzikie (potrącone, ranne, pisklęta chronionych gatunków)

-zwłoki zwierząt domowych i dzikich (zdecydowana większość w pasach dróg publicznych

-zanieczyszczanie miejsc publicznych przez zwierzęta.
-pogryzienia

-zwierzęta bezdomne.

 

2.Nieprawidłowości w utrzymaniu czystości i porządku.

Odnotowano / zgłoszono 124 interwencje.

-niewłaściwe składowanie odpadów (gruz w pojemnikach, przepełnione pojemniki, nieporządek wokół pojemników,  uszkodzone, dziurawe pojemniki na odpady)

-niewłaściwe składowanie odpadów wielkogabarytowych,

-zaśmiecanie, zanieczyszczanie miejsc publicznych

-utrzymywanie w nienależytym stanie chodnika wzdłuż nieruchomości

-podpalone kontenery

-wypuszczanie ścieków wbrew przepisom

 

3. Inne porządkowe – przyjęto 158 interwencji to:

-Spalanie odpadów, zadymienia, wypalanie traw - 25

-Niszczenie zieleni / zaśmiecanie – 36 interwencji 

-spożywanie alkoholu wbrew zakazom, osoby w stanie upojenia, zakłócanie porządku – 30 interwencji 

-Zabezpieczenia miejsc zagrożeń ,ubytki w jezdniach i chodnikach, poodwracane bądź zniszczone znaki drogowe,  niewłaściwe zabezpieczenia przy prowadzonych pracach (spadające dachówki, odpadający tynk, wiatrołomy itp.  – 67

 

4. Przekazane do realizacji innym służbom (wydziały UM, ZGK, TONZ, PIS, KPP, PINB, Administracje budynków). - 46

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.