ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH czynny od 7 października – zapraszamy!

06.10.2022
Szanowni Państwo, miło nam poinformować o otwarciu Terenowego Punktu Paszportowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 2.

Biuro czynne będzie od piątku 7 października 2022 r.

Godziny obsługi w dniach:
poniedziałek: 7.00 – 17.00;
wtorek – piątek: 7.00- 14.00.

Kontakt telefoniczny nr tel. 74 815 15 77.

Szczegółowe informacje jak złożyć wniosek o wydanie paszportu, znajdą Państwo
w linku poniżej. Wnioski w formie papierowej do pobrania w biurze paszportowym.

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty


Co przygotować do złożenia wniosku?       

 • Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (Czytelnie wypełniony drukowanymi literami punkty od 1 do 13 we wniosku przed wizytą na stanowisku obsługi).
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami -szczegółowe informacje dot. fotografii znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
 • Odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy przez osobę, która po zawarciu związku małżeńskiego zmieniła nazwisko w związku z obniżeniem opłaty paszportowej w przypadku wydania nowego dokumentu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu-Uwaga na utratę ważności przez PASZPORT.
 • Do wglądu ważny dowód osobisty lub ważny dokument  paszportowy.
 • Do wglądu przedstawia się również dokument uprawniający do ulgowej opłaty za paszport, jeżeli taka ulga przysługuje (ważna legitymacja szkolna, studencka, legitymacja kombatancka, karta dużej rodziny).
 • Posiadany ważny paszport do wglądu (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania).Przed wizytą w Terenowym Punkcie Paszportowym należy dokonać opłaty paszportowej w wybranej formie:

 • wpłaty w placówce - m. in w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15;
 • przelewu na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, wpisując w tytule przelewu "OPŁATA PASZPORTOWA IMIĘ I NAZWISKO" osoby ubiegającej się o dokument paszportowy a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Dane do wpłaty:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu     
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:

 • od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 • od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
 • żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

WYSOKOŚĆ OPŁAT :

140 zł – za paszport ważny 10 lat;
70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • uczniom od 13 roku życia i studentom.

Wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

30 zł – za paszport, wydany małoletnim:

 • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;
 • realizującym obowiązek szkolny.

Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny

 • 15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia;
 • 35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia;
 • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Obniżenie opłaty za wydanie nowego paszportu

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia m.in jednej z następujących okoliczności wymienionych „w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania  danych osobowych zamieszczonych w dokumencie paszportowym:

 • nazwiska
 • imienia (imion);
 • daty i miejsca urodzenia;
 • płci
 • numeru PESEL
 • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenia granicy.Wymiana paszportu z powodu zmiany danych osobowych         

Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni.

Po upływie wymienionych wyżej terminów dokument paszportowy zawierający nieaktualne dane traci ważność.       


           
Dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie - OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku.Siedziba:
Terenowy Punkt Paszportowy w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 815 15 77

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.