ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

VII sesja Rady Miejskiej

28.01.2019
Radni Rady Miejskiej na ostatniej, piątkowej sesji uchwalili projekty uchwał dotyczące m.in. wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczących, Zastępców i Członków Zarządów Osiedli na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie, w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie dożywiania- posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 czy też zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

Dzięki zmianom w budżecie wprowadzone zostały następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej (projekt) – 60 000 zł

- Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 2 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (projekt) – 60 000 zł

Radni zabezpieczyli również środki na realizację zadania „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD. Projekt ten dotyczy ograniczenia niskiej emisji kominowej z palenisk w gospodarstwach domowych, poprzez wymianę starych nieekologicznych urządzeń grzewczych na nowe, o niskim współczynniku emisyjności.

Pełny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z dnia 21.11.2018 roku.
5. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczących, Zastępców i Członków Zarządów Osiedli na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2019-2036.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Ząbkowice Śląskie w zakresie dożywiania- posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2019 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2019 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2019 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na 2019 rok.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.